prof. dr Draženko Jorgić

Adresa:

Bulevar vojvode Petra Bojovića 1a

78000 Banja Luka

Republika Srpska

Bosna i Hercegovina

 

Univerzitet u Banjoj Luci

Filozofski fakultet

kabinet br. 214 (prvi sprat desno)

telefon na poslu: +387 51 322 790
fax: +387 51 325 811

 

e-mail:

drazenko.jorgic@unibl.rs

 

Audiovizuelne konsultacije (chat) na:

skype: drazenko.jorgic1974

gtalk: drazenko.jorgic@unibl.rs

Facebook: Draženko Jorgić